Linda förklarar vad energi är enligt österländsk medicin

Del 1 i Lindas Holistiska minikurs

Vad är energi?

TCM ( Traditionell Kinesisk Medicin) kommer från Asien och har funnits i tusentalsår. Den består av olika typer av behandlingsformer som; akupressur, akupunktur och örtmedicin.Läran om akupunktur har existerat i Kina i över 5.000 år och den första  boken om akupunktur är skriven för knappt 2.000 år sedan.

TCM är ett system med många principer och begrepp.

Viktigaste av alla begrepp är helhetssynen, vilket betyder att man tar hänsyn till hela människan: kropp och psyke, och individens omgivande miljö och hälsohistorik. Detta påverkar en människas tillstånd och hälsa. Man uppfattar hälsoproblem och smärtor som obalans och blockeringar av energiflödet i kroppens energibanor, de så kallade meridianerna. Genom nålar, trykbehandling och kost återskabar man kroppens balans.

  • Smärtor, depressioner, svullnader och andra obehageliga symptomer är kroppens sätt att signalera att den är i en stresssituation.

  • Om man bara symptom behandlar, når man inte ner till den underliggande orsaker till obalansen.

  • Akupunktur är kliniskt dokumenterat och används av professionella behandlare och på sjukhus. I Sverige använder var tredje praktiserande läkare akupunktur i dag.

Energin flödar genom vår kropp genom ett ledningssystem som heter meridianer, som har ett djup förlopp igenom de 12 inre organerna och ett yttre mellan huden och musklerna.

Varje organ har sin egen meridian. 6 yin och 6 yang meridianer.
Längs meridianerna finns punkter med extra hög energisk densitet - det är där man behandla med nålar eller tryck. 
Det finns 361 meridian punkter totalt.

Här kan du här mer hur jag förklarar vilken energi som kommer varifrån och i nästa blogginlägg får du lära dig praktiska punkter så att du själv kan behandla stress, huvudvärk, hormonobalans och smärta.